Toekomst

Innovatie en visie

EVI ontwikkelt en investeert momenteel andere projecten op het gebied van verwerking van afvalstromen, hergebruik van grondstoffen en het produceren van duurzame energie. Koppeling van deze projecten op het gebied van logistiek, materiaal en grondstoffen, inzet en energietoepassing kunnen grote synergievoordelen opleveren, die bijdragen aan de door EVI gehanteerde uitgangspunten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn;

  • Ontwikkeling van een productieplant voor bio-ethanol
  • Opwerken en inzet van verbrandingsresidu als bouwstof