Afvalverbranding

Logistiek

EVI is gelegen op de Duits Nederlandse grens tussen Coevorden en Laar / Emlichheim. EVI kan vanuit die geografische positie een rol spelen op zowel de Nederlandse als de Duitse afvalmarkt. De installatie is te bereiken vanuit beide landen via file vrije snelwegen. Ook is er door EVI geïnvesteerd in de ontwikkeling van andere transportmodaliteiten dan as-transport. Op het terrein van EVI is een eigen spoorbaan aangelegd tot aan de stortbunker van EVI die is aangesloten op zowel het Duitse als het Nederlandse spoorwegnet. Verder kan in voorkomende gevallen gebruik gemaakt worden van de nabij gelegen haventerminal van Coevorden, zodat aanvoer per schip een mogelijkheid is.

Het stortbordes is voorzien van 12 stortvakken waar vrachtwagens kunnen lossen en de interne logistiek op het terrein van EVI is zodanig ruim opgezet met voldoende weegcapaciteit, en ruimte om te rangeren dat wachttijden voor vrachtauto’s niet voorkomen en een snelle afhandeling is gegarandeerd.

De lucht uit de aanleverhal wordt continu weggezogen en gebruikt als verbrandingslucht. Hierdoor heerst er in de aanleverhal altijd een onderdruk en is er buiten helemaal niets te ruiken van het afval.

EVI heeft geïnvesteerd in een productie hal en opslagterrein voor het balen van afval. Hiermee kan EVI altijd afval accepteren, ook wanneer het aanbod groter is dan de vraag.

EVI staat hiermee garant voor continuïteit in de verwerking van afval en voor minimale logistieke kosten.

Afvalbunker

Onze brandstof

EVI verwerkt hoofdzakelijk huishoudelijkafval en bedrijfsafval. In totaal wordt circa 450.000 ton afval per jaar verbrand.

Omdat de aard en samenstelling van afval nooit constant is en onder andere afhankelijk is van de herkomst van het afval en het seizoen is bij het ontwerp en constructie van de installatie van EVI hiermee rekening gehouden. EVI kan hierdoor een grote verscheidenheid aan afvalstoffen verwerken. Ook is er rekening gehouden met de verwerking van “grof” afval. Hiervoor is een shredder in de bunker opgesteld.

Direct bij binnenkomst wordt het afval geïnspecteerd en geregistreerd. Het afval wordt vanuit de aanleverhal in de bunker gestort. In de bunker wordt het afval gemengd tot een homogene brandstof ontstaat. De bunker heeft een werkvoorraad van ca. 1 week. Vanuit de bunker wordt het afval via de trechter in de verbrandingsovens toegevoerd.

EVI biedt met deze flexibiliteit continuiteit en duurzaamheid in de verwerking van afvalstoffen.

Verbranding

Twee identieke stoomketels vormen de belangrijkste delen van het verbrandingsproces. Niet alleen wordt hier het afval verbrand, maar tevens wordt hier ketelwater omgezet in 465 graden Celcius oververhitte stoom.

Het feitelijke verbrandingsproces vindt plaats op bewegende roosters. Het afval wordt met een hydraulische schuif vanuit de trechter op het rooster gedrukt, waarna het langzaam naar beneden beweegt zodat in ongeveer twee uur tijd het afval helemaal verbranden kan. De verbrandingslucht wordt via de onderkant ingeblazen. Met behulp van achttien automatisch geregelde kleppen voor de luchttoevoer wordt het vuur in de ketel zo constant mogelijk van temperatuur en tenminste boven de 850 graden Celcius gehouden. Een paar meter boven het verbrandingsrooster is in de vuurhaard een prismabalk (FCC) ingebouwd. Deze zorgt voor extra turbulentie van de rookgassen in de 1e trek van de ketel. Hiermee wordt een meer homogene naverbranding en een zeer laag koolmonoxide (CO) gehalte gerealiseerd.

De verbrandingsroosters zijn vanwege de hoge temperaturen voorzien van waterkoeling. De hier ontstane warmte wordt teruggevoerd aan de stoomkringloop. Dit draagt bij aan het hoge totaalrendement van de installatie.

Vanuit de vuurhaard, waar de verbranding plaatsvindt, passeren de rookgassen de drie stralingszones van de ketel.

Stoomproductie

Stoom van 465 graden en 60 bar

Na het verbrandingsproces in de vuurhaard van de eerste trek, passeren de rookgassen de overige twee trekken van de ketel. Deze trekken zijn voorzien van membraanwanden waarin warm water wordt opgewarmd tot verzadigde stoom. De warmte komt van het rookgas die daardoor in deze drie trekken afkoelt van 1.100 graden Celcius naar 640 graden Celcius. Na de eerste drie vertikale trekken, passeren de rookgassen in de vierde horizontale trek, totaal zeven stuks warmtewisselaars. Omdat de stoom in de turbine absoluut geen waterdruppels mag bevatten, wordt de stoom in de 4e horizontale trek verder oververhit. Deze oververhitting is tevens van groot belang voor het totale rendement van de installatie. Het rookgas verlaat de ketel uiteindelijk met een temperatuur van 130 graden Celcius.

Het complete ketelontwerp is erop gericht om zoveel mogelijk energie uit het afval in stoom om te zetten. Daarom is gekozen voor een hoge stoomdruk van 60 bar en een temperatuur van 465 graden Celcius. Om deze hoge temperaturen te kunnen weerstaan zijn kritische delen van de ketel voorzien van een hoogwaardige Chroom/Nikkel beschermingslegering.

Rookgasreiniging

De rookgassen ontstaan bij het verbranden van afval en bevatten stoffen die voor het beschermen van het milieu moeten worden gereinigd. In twee parallel geschakelde cyclonen worden de grotere stofdeeltje afgescheiden. Om een lange reactietijd te realiseren, wordt direct na de cyclonen Natriumbicarbonaat in de rookgassen gedoseerd.

Vervolgens komen de rookgassen in het reactorvat waar nog kalkhydraat en HOK als reactiestoffen kunnen worden gedoseerd. De schadelijke stoffen uit de rookgassen binden zich aan deze reactiestoffen.

Vanuit het reactorvat, stromen de rookgassen via twee parallel geschakelde membraanfilters. De schadelijke stoffen worden in deze filters tegengehouden door hoogwaardig GORE-TEX PTFE filtermateriaal. Met deze filters is EVI in staat om een emissie minder dan 50% van de grenswaarde voor fijnstof te realiseren.

Vanuit beide filterkamers stromen de rookgassen verder via de SCR-katalysator, waar de aanwezige stikstofoxiden worden verwijderd.

Met deze rookgasreiniging en optimale besturing van het verbrandingsproces kan EVI aan de strengste emissie-eisen voldoen.

EVI publiceert online haar emissiewaarden op deze website. Zie ook EMI-waarde.