Elektriciteitopwekking

Stoomturbine

De energiecentrale (machinehuis) waar de elektriciteitsopwekking plaats vindt staat in Nederland. De oververhitte stoom wordt met twee hoofdleidingen vanuit de ketel in Duitsland aangevoerd naar de turbine. Binnen de turbine expandeert de stoom en het thermisch vermogen van de stoom wordt omgezet in kracht op de turbinerotor. De afgewerkte stoom wordt in de condensor weer verdicht tot water. Het water wordt weer teruggevoerd naar de stoomketels en daar ingezet als voedingswater.

EVI heeft geïnvesteerd in een watergekoelde vacuümcondensor. Hierdoor kan de stoom verder expanderen en wordt meer warmte uit de stoom in kracht omgezet. Hierdoor wordt een beter en hoger totaalrendement behaald. De turbine is verbonden met een generator van 70 Megawatt.

Generator en Elektriciteit

De turbine is verbonden met een generator met een geinstalleerd vermogen van 70 Megawatt. In de generator wordt het rotorvermogen omgezet in groene elektriciteit met een spanning van 10.000 Volt. Deze elektriciteit wordt afgegeven aan het Nederlandse hoogspanningsnetwerk. Per uur wordt ongeveer 48 MW elektrische energie opgewekt. De opgewekte elektrische energie bedraagt zo’n 32 % van de energie-inhoud van het afval waarmee aan het begin van het proces is gestart. Dit is een aanzienlijk hoger rendement dan in andere afvalverbrandingsinstallatie wordt behaald.

De stroom die hier wordt opgewekt bedraagt zo’n 0,4% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte en is voldoende om in de energiebehoefte van 98.000 huishoudens te voorzien.

In vergelijking met andere vormen van opwekking van groene elektriciteit, vervangt EVI een oppervlakte van 533 voetbalvelden met zonnecellen of 56 grote windmolens.