CO2 en grondstoffen

EVI voorkomt CO2 emissie en bespaart natuurlijke grondstoffen

Het terugdringen van CO2 emissie en het spaarzaam omgaan met onze natuurlijke grondstoffen staat hoog op de internationale agenda. Het omzetten van afval naar duurzame elektriciteit door EVI voorkomt de emissie van ca. 162.000 ton CO2 die anders door fossiele brandstoffen zou worden veroorzaakt.

Ter vergelijking; Deze hoeveelheid CO2 komt overeen met de hoeveelheid CO2 geproduceerd door een ruim 1 miljard auto kilometers. Dit is gelijk aan 2.600 maal rond de aarde of 7 keer de afstand van de aarde naar de zon.

Daarnaast vervangt het jaarlijks omzetten van 450.000 ton afval naar elektriciteit circa 110.000 ton steenkool als grondstof.

Ook reststoffen uit de verbranding van afval worden nuttig toegepast. Circa 100.000 ton bodemassen (onbrandbare fractie) worden door EVI gereinigd en als bouwstof ingezet en vervangen daarmee een gelijke hoeveelheid nieuw materiaal.

Uit deze slakken worden ook nog eens zo’n 11.000 ton metalen teruggewonnen die direct voor materiaal hergebruik worden ingezet.

EVI bespaart jaarlijks 162.000 ton CO2 + 110.000 ton steenkool + 100.000 ton bouwstof + 11.000 ton metaal.