Emissies

Energievoorziening, milieu en klimaat zijn thema’s die steeds vaker in één adem worden genoemd. EVI voldoet aan de strengste milieuvoorschriften en publiceert haar emissiewaarden online.

Component mg/Nm2
Stof 2,5
Waterstofchloride HCl 5
Waterstoffluoride HF 0,5
Zwaveldioxide SO2 10
Stikstofdioxide NO2 70
Kwik Hg 0,01
Koolmonoxide CO 35

De basis voor de vergunde emissiewaarden voor EVI vinden hun oorsprong in de Duitse regelgeving 17. BImSch. Voor NOx emissie hanteert EVI de strengere Nederlandse emissievoorschriften. EVI voldoet ruimschoots aan de meest strenge emissie-eisen.

De gereinigde rookgassen komen in het milieu via twee 70 meter hoge schoorstenen. Bij het verbranden van afval komt veel water vrij. Bij koud en vochtig weer ziet u dit water als witte condenspluimen in de lucht.

Voor de actuele waarden, ga naar de pagina EMI-waarde op deze site.