Cijfers

Start bouw Zomer 2006
Inbedrijfstelling April 2008
Aantal lijnen 2
Thermische capaciteit 2 x 76 MWth
Capaciteit ca. 450.000 ton/jaar
Bruto rendement 32%
R 1 – cijfer (energie-efficiency-factor) 0,81
Elektriciteitsproductie ca. 384.000 MWh/jaar
Investering ca. € 200m
Vermeden CO2 162 kTon p/jaar
Bespaarde fossiele brandstoffen (eq. voor steenkool) 110 kTon p/jaar
Bespaarde grondstoffen (bouwstoffen en metalen) 111 kTon p/jaar

Zie voor meer uitleg over CO2 en grondstoffen besparing CO2 en grondstoffen