Bodemassen

1% reststof

Na de verbranding blijft het onbrandbare materiaal over, het zogenaamde bodemas. Deze bodemas wordt opgewerkt in een installatie. Hier worden ijzer en non-ferrometalen teruggewonnen. De bodemas wordt hierna gesorteerd, waarmee uiteindelijk een bouwstof overblijft dat wordt toegepast in de bouw en industrie.

De afvalstoffen uit de rookgasreiniging worden opgeslagen in voormalige zoutmijnen.

Uiteindelijk blijft uit 1 kilo afval nog circa 10 gram niet bruikbare reststof over.