Actueel

EVI opent fabriek voor het drogen van mest

De bouw van de fabriek voor het drogen van mest start begin 2016 op het europark in Coevorden. De fabriek komt naast de afvalenergiecentrale EVI te liggen. Met behulp van (rest)warmte uit deze centrale wordt ruim 100.000 ton dikke mestfractie ingedroogd tot organische mestkorrels. Het betreft een organisch mestproduct waarin de mineralen op duurzame wijze hergebruikt kunnen worden in andere delen van Europa of de wereld.

“Met behulp van meer laagwaardige stoom die in onze afvalenergiecentrale vrijkomt, is het mogelijk om organische mestkorrels te produceren die door boeren in andere delen van Europa of de wereld kan worden gebruikt voor een beter productie van hun gewassen”, vertelt Eric Pot, directeur van de EVI. “Ook realiseren we hiermee een beter energetisch rendement van onze eigen afvalenergiecentrale op het europark.”